تجارت فارکس

5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی

هفت اشتباه رایج در زمانبندی پروژه ها

در مطلب زیر قصد داریم به هفت اشتباه مرسوم در زمانبندی پروژه ها بپردازیم:
1. سطح جزییات نامناسب: برنامه باید برای تیم پروژه کارایی داشته باشد. یک اشتباه غالب، تهیه برنامه با فعالیت بسیار زیاد است که مدیریت آنها را غیرممکن میسازد. یک قانون سرانگشتی میگوید هر فعالیت باید بین 20 تا 80 ساعت زمان ببرد. اگر فعالیتی بیش از این مقدار زمان میخواهد، باید شکسته شود.
2. تخمین های نامناسب به علت فشار ذی نفعان و عدم توجه به ریسک: مرزی بین داشتن توقعات بالا وبلندپروازی با اهداف غیرواقعی وجود دارد. ممکن است به علت اصرار ذی نفعان به رسیدن به ددلاین، به ریسکهای پروژه توجه نشود. این در هرحالی است که به گزارش Info-Tech Research Group، احتمال موفقیت سازمانهایی با استراتژی رسمی ریسک، 53 درصد افزایش مییابد.
3. . وجود مایلستونهای کافی: تعداد مایلستونها به اختیار تیم برنامه ریزی است، اما این تعداد باید کافی باشد. زیرا آنها ابزاری کنترل و نطارت کار هستند. در این نقاط شما به راحتی میفهمید که وضعیتتان نسبت به برنامه چگونه است. معمولا در انتهای هر مرحله پروژه یک مایلستون تعریف میشود. بدون وجود مایلستون گزارشگیری سخت میباشد.
4. لحاظ نکردن سطح دسترسی به منابع: در نظر گرفتن مشکلاتی که برای منابع به خصوص منابع انسانی در طول پروژه پیش خواهد آمد، از مهم ترین نکات برنامه ریزی است.
5. در شبکه برنامه زمانبندی پروژه، فعالیت هایی که بدون حداقل یک پیش نیاز و پس نیاز هستند را فعالیت Open-Ended می نامند به عبارت دیگر همه فعالیت ها به جز مایل استون های شروع و پایان پروژه باید حداقل یک پیش نیاز و یک پس نیاز داشته باشند در غیر اینصورت Open-Ended نامیده می شوند. وجود چنین فعالیت هائی در برنامه باعث ایجاد اشکال در ارتباطات منطقی بین فعالیت ها، ابهام در آنالیز شبکه برنامه زمانبندی ، افزایش شناوری فعالیت ها ، محاسبه و نمایش اشتباه شناوری پروژه را به همراه خواهد داشت.از این رو یک کارشناس خبره برنامه ریزی و کنترل پروژه باید نسبت به شناسائی و اصلاح چنین فعالیت هائی در برنامه زمانبندی پروژه اقدام کند.
6. تعریف دقیق وابستگیها: متاسفانه خیلی وقت ها، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه پس از تهیه زمانبندی متوجه می شوند بسیاری از فعالیت های پروژه Open-Ended هستند ، بدون آنکه اطلاعات کافی از توالی فعالیت ها داشته باشند و به جای آنکه از تیم پروژه و یا همکاران فنی و اجرائی پیش نیاز و پس نیازهای صحیح را پرس و جو کنند ، با حدس و گمان های خود اقدام به تعریف پیش نیاز و پس نیازهای نا مرتبط و غیر منطقی می کنند که این کار بسیار غیر حرفه ای بوده و باعث بروز مشکلاتی در زمانبندی پروژه از جمله تعدد مسیرهای همگرا و واگرا خواهد شد که این مسیرها اگر بدون توجیه منطقی باشند ، نتایج غیر منطقی را در فاز کنترل به وجود خواهد آورد که در نهایت خود کارشناسی که زمانبندی پروژه را تهیه کرده است زیر سوال خواهد بود.
مسیر همگرا (Path Convergence):
به دلیل تعریف ارتباطات نادرست در بین فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه، ممکن است تعداد پیش نیازهای یک فعالیت از حد معمول خارج شده و بصورت غیر منطقی افزایش یابد و این موضوع باعث می شود که آغاز یک فعالیت منوط به اتمام تعداد بسیاری از فعالیت های پروژه شود .
مسیر واگرا (Path Divergence)
به دلیل تعریف ارتباطات نادرست و اشتباه در بین فعالیت های برنامه زمانبندی پروژه، ممکن است تعداد پس نیازهای یک فعالیت، از حد معمول خارج شده و غیر منطقی افزایش یابد، این موضوع باعث می شود شروع بسیاری از فعالیت های پروژه وابسته به اتمام تنها یک فعالیت شود که در صورت تاخیر یا توقف (Hold) آن، بخش عمده ای ار فعالیت ها و همچنین کل پروژه دچار تاخیر شود.
7. منطق غلط زمانبندی: به عنوان نمونه یک اشتباه رایج در زمانندی، استفاده از رابطه شروع به شروع ((SS در جایی است که رابطه پایان به پایان ( (FFمناسبتر است. فرض کنید شما دو فعالیت A با زمان 10 روز و B با زمان 7 روز را دارید. بخ منظور کوتاه کردن زمان پروژه،به جای رابطه FS دو فعالیت را موازی با رابطه SS با لگ 5 روزه پیش میبرید. فرض کنید دو فعالیت شروع شده اند، اما شخصی که وظیفه انجام A را داشته، به علت بیماری دو هفته غایب خواهد بود. در این صورت، منطق زمانبندی این وضعیت را نمی شناسد و تنها این را میداند که فعالیت Bهفت روز پس از شروع، تمام خواهد شد، که در اینجا اشتباه است. اما در صورتی که رابطه FF تعریف شود، میدانیم که فعالیت B تنها پس از گذشت حداقل پنج روز از پایان A میتواند تمام شود، بدین ترتیب پایان فعالیت B منوط به بازگشت منبع فعالیت Aاست.
نکته دیگر این که حتما علت lag و lead را در برنامه رمانبندی ذکر کنید تا بیننده گیج نشده و مجبور به حدس زدن نباشد.

11 اشتباه مالی خطرناک در برآورد و کنترل هزینه های پروژه های ساخت و ساز

بسیاری از پیمانکاران صرفاً به دلیل عدم بررسی و آنالیز دقیق اعداد و ارقام و عدم آگاهی از شرایط مالی واقعی خود، دچار مشکلات مالی می شوند. اغلب این اتفاق زمانی می افتد که یک پروژه تمام شود و این پیمانکاران تازه متوجه می شوند که شرایط مالیشان چگونه است.

در بین اکثر صاحبان کسب و کارهای ساخت و ساز یک اشتباه اقتصادی رایج این است که برآوردهای پیش از ساخت و زمان مناقصه با هزینه های زمان ساخت و بعد از اتمام پروژه با هم مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد. بسیاری از پیمانکاران ضرایب بالاسری و سود فعلی خود را نمی دانند و از همه بدتر اینکه آنها این ضرایب را حدس می زنند.

یکی از اولین چیزهایی که برای رفع این مشکل باید مورد بررسی قرار گیرد، گزارش سود و زیان است. گزارش سود و زیان یک گزارش عملکرد شما به عنوان یک مدیر کسب و کار است. در بسیاری از موارد بعد از بررسی دقیق این گزارش ها می بینیم که هزینه های انجام کار به درستی پایش نشده اند و یا براساس آیتم های درست و مناسب صورت وضعیت نشده اند یعنی آنچه برآورد و در زمان مناقصه پیشنهاد قیمت شده است با آنچه در زمان اجرا هزینه و صورت وضعیت می شود مطابقت ندارد.

یک بار با یکی از دوستان که مالک یک شرکت پیمانکاری است گزارش سود و زیان پایان سال شرکتش را مورد بررسی قرار دادیم. معلوم شد 10 درصد به عنوان ضریب بالاسری سالانه و 5 درصد به عنوان ضریب سود خالص در پروژه هایش درنظر گرفته شده بود. وقتی از او پرسیدم از چه ضریبی به عنوان ضریب بالاسری و سود استفاده می کنی پاسخ داد ” ما همیشه 20 درصد به عنوان ضریب بالاسری و سود در نظر می گیریم.”

اما اگر چنین بود چرا از ضریب 10% به جای 5% به عنوان ضریب سود خالص که در گزارش سود و زیان ذکر شده بود استفاده نمی کردند؟ دوستم پاسخ داد 5% سود خالص برای ما کافی است، اگرچه در زمان مناقصه 10% برای ضریب سود در پیشنهاد قیمت اعمال شده بود. از او پرسیدم “از اینکه 5 درصد از سودی که پیش بینی کرده بودی را در پروژه از دست دادی ناراحت نیستی؟”

او دلیل این 5 درصد کاهش سود پیش بینی شده را دقیقاً نمی دانست اما فکر می کرد که احتمال زیاد برآورد هزینه اولیه جامع نبوده است. پس از بررسی دقیقتر فهمیدم که حق با اوست. 5 درصد گم شده می تواند مربوط به موارد پیش بینی نشده ای مانند تجهیزات، سوخت، مجوزها، هزینه های ترابری، هزینه های اضافه کاری پرسنل و هزینه های مربوط به دستگاه نظارت و امثالهم باشد. همه این هزینه ها از حساب ضریب بالاسری و سود پرداخت شده است و هیچ پیش بینی بابت آنها در زمان برآورد اولیه هزینه پروژه نشده است.

مشکلات مالی شرکت خود را کشف کنید

برآورد دقیق، تهیه پیشنهاد قیمت مناسب و گرفتن کار نیازمند یک تلاش گسترده است. اگر یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری مناسب و کارشناسان مالی خوبی در اختیار دارید که اهمیت شناخت و پیگیری اعداد و ارقام پروژه را درک می کنند، مدیریت امور مالی شما کار سختی نیست و چند ساعت متمرکز در طول هفته بیشتر زمان نمی برد.

اما در بسیاری از موارد پیمانکاران اشتباهات مالی را مرتکب می 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی شوند که کسب و کار آنها را با خطر شکست و نابودی مواجه می کند. پیش از اینکه بتوانید این اشتباهات را اصلاح کنید، گردآوری اعداد و ارقام صحیح پروژه ها می بایست به یکی از اولویت های مدیران شرکت های پیمانکاری تبدیل شود.

شما با کدام یک از این چالش های مالی- مشکلات حسابداری، برآورد هزینه اشتباه یا مشکلات در تعیین قیمت تمام شده کار- مواجه هستید؟

 • عدم تطابق برآوردهای اولیه هزینه با آیتم های صورت وضعیت شده در آنالیز سود و زیان پروژه
 • عدم تطابق برآوردها با بودجه تعریف شده یا سیستم های حسابداری پروژه
 • عدم پایش مبالغ هزینه شده بابت اضافه کاری ها و مبالغ صورت وضعیت شده آنها
 • افزایش مبالغ برآورد شده، جهت پوشش موارد پیش بینی نشده احتمالی
 • استفاده از نرخها و ضرایب غیرواقعی و متفاوت با واقعیت برای پوشش هزینه های مالیات، بیمه تامین اجتماعی، بیمه های تمام خطر و مسئولیت مدنی، اضافه کاری و پاداش پرسنل و …
 • عدم پیش بینی هزینه اضافه کاری های پرسنل ناشی از کارهای خارج از وقت معمول، جبران تاخیرات ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی، رفع نواقص کار و …
 • عدم پیش بینی هزینه های مربوط به ماشین آلات و تجهیزات ملکی شرکت در برآورد زمان مناقصه
 • عدم پیش بینی هزینه های ابزارآلات کوچک، هزینه تماس های تلفنی، سوخت، تجهیزکارگاه، ایمنی و بهداشت و آموزش در برآورد هزینه زمان مناقصه
 • اعمال یک درصد کلی بابت هزینه های عمومی، مدیریت پروژه و نظارت بر کار به جای تخمین و محاسبه هزینه های واقعی مربوط به موارد مذکور، خاص هر پروژه
 • اعمال ضرایت سود و بالاسری یکسان در همه پروژه ها و عدم محاسبه ضریب مناسب با توجه به شرایط پروژه و شرکت در زمان مناقصه
 • عدم محاسبه هزینه های سربار سالانه شرکت و اعمال آن در برآورد هزینه پروژه ها
 • عدم تعیین اهداف سود سالانه و اعمال آن در برآورد هزینه پروژه ها

برای اینکه در پروژه ها با چالش های مالی کمتری مواجه شوید و سودآوری بیشتری داشته باشید می بایست به فهرست مشکلات مالی بالا رسیدگی و آنها را رفع کنید. اگر نسبت به وضعیت مالی خود مطمئن نیستید از یک مشاور مالی مشاوره بگیرید یا ارتباط نزدیک تری با مدیر مالی خود برقرار کنید. بخاطر داشته باشید که هدف شما پولسازی است و پولسازی با شناخت و درک درست اعداد و ارقام و همچنین استفاده از هزینه های دقیق و واقعی برای تهیه برآورد قیمت پروژه ها در زمان مناقصه است.

پیشنهاد قیمت شما باید مطابق آنچه در پروژه واقعا هزینه و آنچه صورت وضعیت می شود باشد. و شما به عنوان مدیرارشد یا صاحب کسب و کار پیش از مدیر مالی باید اعداد و ارقام دقیقی را که منجر به سود می شوند را بشناسید و مسئولیت آنها را بپذیرید.

3 اشتباه رایج در معاملات احساسی بازار فارکس | مدیریت احساسات در بازار فارکس

مجله افیکس کار: اینکه تشخیص دهید معاملات احساسی در بازار فارکس چیست و چگونه احساسات را هنگام معامله کنترل کنید، تفاوت 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی بین موفقیت و شکست است. وضعیت روانی شما تأثیر مهمی در تصمیماتی که می گیرید دارد، به ویژه اگر تازه وارد هستید. داشتن یک رفتار آرام برای تداوم معاملات مهم است. در این بخش، ما اهمیت روانشناسی معامله روزانه را برای معامله گران مبتدی و باتجربه بررسی می کنیم.

اهمیت کنترل احساسات هنگام معامله

اهمیت کنترل عاطفی معاملات روزانه را نمی توان انکار کرد.

فرض کنید که پیش از انتشار شاخص حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) معامله ای انجام داده اید. تصور شما افزایش این شاخص بوده و انتظار دارید که در کوتاه مدت کسب سود کنید. طبق تصور شما شاخص بهتر از پیش بینی است اما بنا به دلایلی قیمت پایین می آید. شما به تمام تجزیه و تحلیل هایی که انجام داده اید و همه دلایل افزایش جفت ارز یورو دلار فکر می کنید و هرچه بیشتر فکر کنید، قیمت بیشتر کاهش می یابد.

همانطور که می بینید احساسات شما را تسخیر می کنند. این غلبه احساس می تواند مانعی برای رسیدن ما به اهداف شود و برای معامله گران، این مسئله می تواند بسیار مشکل ساز باشد، منجر به واکنش های ناگهانی و بدون فکر شود.

معامله گران حرفه ای تمایل ندارند که اسیر تصمیمات عجولانه شوند. آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که با یک واکنش تند بدون فکر، تمام حرفه اشان را خراب نمی کنند. یادگیری نحوه به حداقل رساندن معاملات 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی احساسی، ممکن است به تمرینات زیاد و معاملات بسیار نیاز داشته باشد.

سه اشتباه رایج در معاملات احساسی

برخی از رایج ترین احساساتی که معامله گران تجربه می کنند شامل ترس، عصبانیت، هیجان، حرص و اعتماد به نفس بیش از حد است.

ترس و استرس

دلیل عمده ترس، انجام معاملات بسیار بزرگ است. معاملات با سرمایه نامناسب، با افزایش بی ثباتی شما را تحت فشار قرار می دهد و بیشتر مرتکب اشتباه می شوید.

مقصر دیگر ترس و استرس این است که شما حس می کنید که در معامله اشتباهی حضوردارید و این ترید متناسب با برنامه معاملاتی شما نیست.

شور و هیجان

شور و هیجان احساساتی کلیدی هستند که باید در هر معامله ای بتوانید لمسش کنید. هیجان، قطعه نهایی هر معامله مناسب است و اگر در یک معامله شور و هیجان ندارید، به احتمال زیاد شما در در ترید مناسبی قرار ندارید

شما ممکن است در یک معامله خوب، بازنده باشید یا در یک معامله بد، برنده باشید. چه برنده و چه بازنده، مسئله این است که فقط 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی باید در معاملات مناسب شرایط خودتان قرار داشته باشید.

طمع / اعتماد به نفس بیش از حد

اگر شما فقط به معاملاتی وارد می شوید که در آن “برنده بزرگ احتمالی “هستید ممکن است دچار طمع و اعتماد به نفس بیش از حد شده باشید. حرص و طمع شما ممکن است در نتیجه عملکرد خوب شما باشد اما اگر مواظب نباشید ممکن است بلغزید و در نهایت سقوط کنید.

همیشه بررسی کنید که از اصول معامله مناسب استفاده می کنید (به عنوان مثال پایبند به تعیین حد سودها، حد ضرر و مدیریت باشید). معامله بدون در نظر گرفتن این اصول در نتیجه اعتماد به نفس بیش از حد است و ممکن است نتایج عکس بدهد.

نیک کاولی با بیش از 20 سال تجربه معاملاتی در بازار میگوید بدترین معاملات من زمانی بوده که بهترین برنامه های من در اثر از دست دادن نظم و دیسیپلین، از پنجره به بیرون پرتاب شده اند. من از تنظیمات و استاپ های صحیح استفاده نکردم و فکر می کردم از بازار بهترم. وقتی ضرر کردم پول بیشتری به حساب معاملاتی خود ریختم تا ضررهایم را دنبال کنم. من کنترل احساساتم را از دست دادم و معامله کردم درست در زمانی که باید بدون هیچ احساسی به پوزیشن نگاه می کردم . گفتن کنترل احساسات آسان است و انجام آن دشوار است اما برای هر تاجری که به دنبال موفقیت طولانی مدت است، کنترل احساسات ضروری است.

نکات مهم برای کنترل احساسات در زمان معامله

اگر می خواهید احساسات منفی را از تجارت خود دور نگه دارید ، یک برنامه ریزی عملکردی؛ الزامیست. ضرب المثل قدیمی میگوید “برنامه ریزی نکردن، یک برنامه ریزی برای شکست است.” در مورد بازارهای مالی کاملا صدق میکند.

از نظر تاجران ، تنها یک راه برای سودآوری وجود ندارد. استراتژی ها و رویکردهای زیادی وجود دارد که می تواند به آنها در رسیدن به اهدافشان کمک کند. اما هر روشی که برای آنها 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی مناسب باشد ، قطعا” یک رویکرد شفاف و منظم است نه ظن و گمان بی اساس.

پنج روش برای کنترل احساسات در زمان معامله

1. قوانین شخصی ایجاد کنید

تنظیم قوانین مخصوص خودتان در هنگام ترید می تواند به شما در کنترل احساسات کمک کند. قوانین شما ممکن است شامل تعیین سطح تحمل ریسک / پاداش tolerance levels 5 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی برای ورود و خروج از معاملات ، از طریق اهداف سود profit targets. و یا توقف ضرر stop losses باشد.

2. شرایط مناسب بازار را رصد کنید

دوری از بازاری که در شرایط ایده آل نیست، شرط احتیاط است. معامله نکردن زمانی که احساسات خوبی ندارید، ایده خوبی است. برای بهتر شدن اوضاع مدام بازار نگاه نکنید ؛ اگر قصد تجارت ندارید ، راه حل ساده این است که عقب بکشید.

3. سایز تجارت خود را کوچک کنید

یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش تأثیر احساسات در معاملات ، کاهش اندازه معاملات است. کاهش اهرم می تواند تا حد زیادی به کاهش خطر در آینده کمک کند.

4- برنامه تجاری بسازید و مجلات خبری فارکس را دنبال کنید

از نظر عوامل بنیادی ، برنامه ریزی برای نتایج مختلف بعد از وقایع مهم خبری نیز ممکن است یک استراتژی باشد که باید برای معاملات بازار فارکس در ذهن داشته باشید. تفاوت نتایج بین معامله گرانی که با استفاده از یک طرح معاملاتی حرکت میکنند و و کسانی که این کار را نمی کنند، قابل توجه است. تدوین یک برنامه معاملاتی اولین قدم برای کنترل احساسات در معاملات است . دنبال کردن مجلات معاملاتی در بازار فارکس نیز می تواند مفید باشد.

5. آرام باشید!

اگر آرام باشید و از معاملات خود لذت ببرید ، در هر شرایطی از بازار، برای پاسخگویی و عکس العمل منطقی آماده خواهید بود. / اینوستوپدیا

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا