فارکس فارسی

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

فایل زیر شامل توضیحاتی درباره انواع الگوهای هارمونیک و مواردی از واگرایی ها می باشد. فایل PDF : دانلود

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است آموزش واگرایی در اندیکاتورها که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

به گزارش اکوبورس، در روند صعودي واگرایی در انتهاي ریز موج هاي صعودي و در روند نزولی واگرایی در ریز موج هاي نزولی به نمایش در می آید.واگرایی ابزار بسیار مفیدي براي تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطاي کمتري نسبت به سایر استفاده هاي اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهاي ریز موج هاي صعودي قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند، اما قله ها یا سقف هاي مترادف و همراستاي اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهاي روند صعودي ایجاد شده است که نشانه اي از بازگشت روند صعودي به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهاي ریز موج هاي نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف هاي مترادف و همراستاي اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف آموزش واگرایی در اندیکاتورها آموزش واگرایی در اندیکاتورها جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهاي روند نزولی ایجاد شده است که نشانه اي از بازگشت روند نزولی به صعودي خواهد بود.

انواع واگرایی ها :
1واگرایی عادیRegular Divergence 2واگرایی مخفیHidden Divergence

واگرایی عادی Regular Divergence:

واگرایی عادی منفی که به اختصار -RD نامیده میشود (همیشه در سقف های قیمتی رخ میدهند و باعث ریزش آموزش واگرایی در اندیکاتورها قیمت میشوند)

واگرایی عادی مثبت که به اختصار +RD نامیده میشود (همیشه در کف های قیمتی رخ میدهند و باعث افزایش قیمت میشوند)

واگرایی آموزش واگرایی در اندیکاتورها مخفیHidden Divergence:

واگرایی مخفی منفی که به اختصار -HD نامیده می شود ( همیشه در کف های قیمتی رخ میدهند و باعث افزایش قیمت میشوند)

واگرایی مخفی مثبت که به اختصار +HD نامیده می شود ( همیشه در سقف های قیمتی رخ میدهند و باعث ریزش قیمت میشوند)

برای پیدا کردن واگرایی ها میتوان از اسیلاتورهای RSI ، CCI ، MFI و MACD یا دیگر اندیکاتورها بر روی نمودار استفاده کرد.
رایج ترین اندیکاتور برای یافتن واگرایی ها RSI میباشد همچنین MACD نیز یکی از قویترین و معتبرترین اندیکاتورها جهت یافتن واگرایی ها می باشد.

واگرایی عادی منفی -RD :
دو سقف آموزش واگرایی در اندیکاتورها آخر را بر روی نمودار قیمت و اندیکاتور بررسی میکنیم زمانیکه قیمت سقف دوم بالاتر زده است اما اندیکاتور سقف دوم بالاتر نزده است یک -RD رخ می دهد.

در مثال آموزش واگرایی در اندیکاتورها نمودار صنایع کاشی و سرامیک سینا شاهد تشکیل آموزش واگرایی در اندیکاتورها یک -RD هستیم.

به شیب خطوط قرمز رنگ رسم شده دقت کنید، همگرا نبوده و در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند.

مثالی دیگر از واگرایی عادی منفی -RD در نمودار کطبس که این بار در اندیکاتور MACD بررسی شده است.

در این مثال با رخ دادن واگرایی عادی منفی شاهد افت قیمت هستیم.


واگرایی عادی مثبت +RD :
دو کف آخر متوالی را بر روی نمودار قیمت و اندیکاتور بررسی میکنیم زمانیکه قیمت کف دوم پایین تر زده است اما اندیکاتور کف دوم بالاتر زده است یک +RD رخ می دهد.

در مثال نمودار مس شهید باهنر شاهد تشکیل یک +RD هستیم به شیب خطوط سبز رنگ رسم شده دقت کنید همگرا نبوده و در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند.

مثالی دیگر از واگرایی عادی مثبت +RD در نمودار کحافظ که این بار در اندیکاتور MACD بررسی شده است.

با رخ دادن واگرایی عادی مثبت شاهد افزایش قیمت هستیم.

واگرایی مخفی منفی -HD
دو سقف آخر متوالی را بر روی نمودار قیمت و اندیکاتور بررسی میکنیم زمانیکه قیمت سقف دوم پایین تر زده است اما اندیکاتور سقف دوم بالاتر زده است یک -HD رخ می دهد.

در مثال نمودار فولای شاهد تشکیل یک -HD هستیم به شیب خطوط قرمز رنگ رسم شده دقت کنید همگرا نبوده و در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند.

واگرایی مخفی مثبت +HD
دو کف آخر متوالی را بر روی نمودار قیمت و اندیکاتور بررسی میکنیم زمانیکه قیمت کف دوم بالاتر زده است اما اندیکاتور کف دوم پایین تر زده است یک +HD رخ میدهد

در مثال نمودار فلات شاهد تشکیل یک +HD هستیم به شیب خطوط سبز رنگ رسم شده دقت کنید همگرا نبوده و در جهت مخالف یکدیگر حرکت میکنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا